Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaczajnikq czajnikq
agooola
3285 d464
Reposted fromczajnikq czajnikq
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

agooola
9001 a5e7
Reposted fromoll oll vianothingiseverything nothingiseverything

March 21 2017

agooola
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaalliwantisyou alliwantisyou

March 16 2017

agooola
2881 06c3
Reposted frommslexi mslexi viaunmadebeds unmadebeds
agooola
Czasami zdarza mi się, że ktoś zapomina o moim istnieniu
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viablackheartgirl blackheartgirl
agooola
2307 2a97
Reposted fromnaplimak naplimak viaczekoladowysen czekoladowysen

March 09 2017

8569 644d
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialajla lajla
agooola
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar

March 08 2017

agooola

March 04 2017

agooola
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaAmericanlover Americanlover

March 02 2017

agooola
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaWlodara Wlodara
agooola
Reposted fromweightless weightless viaimpressive impressive
agooola
	bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem
	bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest
	bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie
	masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

— E. Stachura
agooola
agooola
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasarazation sarazation
agooola
4250 0e9d 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viasarazation sarazation

February 28 2017

agooola
9011 63bf
Reposted byorangeugarteoversensitivenailinilatheafalkaamx77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl